Zjazd Krajowy PZK -Statut PZK /nowy/

Najlepiej zacząć od początku.Wręcz parę chwil po Zjeździe Prezydium ZG PZK /wypełniając uchwałę Zjazdu/ powołało KOMISJĘ STATUTOWĄ w składzie:

Jan Dąbrowski SP2JLR.
Zdzisław Chyba SP3GIL,
Dionizy Studziński SP6IEQ,
Andrzej Dzierzkowski SP8LBK,

Przewodniczącym Komisji został Zdzisław CHYBA SP3GIL.

Trzeciego grudnia 2015 Komisja Statutowa udostępniła roboczą jeszcze wersje Statutu członkom ZG i Delegatom do ewentualnych konsultacji .
Tekst Statutu w wersji roboczej jest poniżej.
Protokół z posiedzenia Prezydium ZG PZK w dniu 12

Statut Projekt KS 2015.12.03

Andrzej sp9eno