100 lat Dąbrowy Górniczej -DYPLOM

Regulamin Dyplomu
” 100 lat Dąbrowy Górniczej ”

1. Dyplom wydawany jest z okazji setnej rocznicy uzyskania praw miejskich przez
miasto Dąbrowa Górnicza.
2. Wydawcą Dyplomu są: Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Integracyjny Klub
Łączności przy Specjalnym Ośrodku Szkolno­ Wychowawczym dla Dzieci Słabo
Widzących i Niewidomych im Zofii Książek ­Bergułowej w Dąbrowie Górniczej i
Stowarzyszenie „Razem Głośniej” w Dąbrowie Górniczej.
3. Warunkiem otrzymania Dyplomu jest przeprowadzenie łączności ze stacjami:
Organizatora , Klubów Krótkofalowców w Dąbrowie Górniczej , członków w/w
Klubów niezależnie od lokalizacji , oraz pozostałych krótkofalowców pracujących
z terenu Dąbrowy Górniczej i uzyskanie minimum 100 punktów.
4. Zalicza się łączności przeprowadzone w okresie od 01 marca 2016 r. do 31
października 2016 r. na wszystkich pasmach amatorskich i wszystkimi dostępnymi
rodzajami emisji , również przez przemienniki i echolink .
5. Nie zalicza się łączności przeprowadzonych w czasie zawodów.
6. Łączności z każdą stacją można powtarzać dowolną ilość razy, lecz nie w tym
samym dniu , z wyjątkiem łączności przeprowadzonych na różnych pasmach lub
różnymi emisjami.
7.Obowiązkowa jest co najmniej jedna łączność ze stacją 3Z100DG.
8. Punktacja:
QSO ze stacją okolicznościową 3Z100DG , SP100DG , SQ100DG , SO100DG ,
SN100DG , HF100DG ­ 10pkt (SP­ x1 , Eu­ x2 , DX­ x5)

QSO ze stacją Klubową z Dąbrowy Górniczej SP9PBH , 3Z9SRG , 3Z9DG ,
SP9PDG , oraz ze stacją członkiem w/w Klubów ­ 5pkt (SP­ x1 , Eu­ x2 , DX­ x5)
QSO z pozostałymi stacjami pracującymi z Dąbrowy Górniczej ­ 1pkt (SP­ x1 ,
Eu­ x2 , DX­ x5)
QSO w pasmach VHF i UHF liczą się podwójnie ( x2 ) .
8. Zgłoszenia na dyplom w formie pliku tekstowego ( np. txt , doc , cabrillo )
należy przesyłać najpóźniej do 30 listopada 2016 r. na pocztę elektroniczną
award100dg@gmail.com , lub w formie papierowej na adres : Stowarzyszenie
„Razem Głośniej” ul. Wojska Polskiego 31 41­300 Dąbrowa Górnicza
Zgłoszenie powinno zawierać Imię i Nazwisko lub Nazwę , znak stacji , adres
e­mail , oraz wykaz łączności zawierający : znak stacji przyznającej punkty , datę ,
czas łączności (UTC) , pasmo , emisję , ( raport N/O ) , ilość punktów.
9. Dyplom wydawany jest w formie elektronicznej do samodzielnego
wydrukowania i przesyłany na adres e­mail podany w zgłoszeniu .
10. Dyplom wydawany jest bezpłatnie , lecz wszelkie dotacje są mile widziane .
Ewentualne wpłaty prosimy dokonywać na konto Stowarzyszenia „Razem
Głośniej” nr 95 1020 2498 0000 8602 0574 6252

SP9PBH 3Z9SRG