Zespoły robocze PZK

W czasie dyskusji na XXII Krajowym Zjeździe Delegatów Polskiego Związku Krótkofalowców oraz w wystąpieniach Prezesa PZK, wyrażana była potrzeba powołania zespołów (grup) roboczych dla realizacji najpilniejszych zadań i niezbędnych zmian w Związku. Zespoły Robocze PZK zostały powołane uchwałą Prezydium ZG PZK z dnia 1 lipca 2016 r., natomiast zarządzeniem Prezesa PZK z dnia 7 lipca 2016 r. określono założenia na zakres zadań i początkowy skład Zespołów Roboczych PZK:

  • Zespołu ds Informacji i Promocji PZK
  • Zespołu ds Informatyzacji PZK
  • Zespołu ds Szkoleń i Młodzieży

Każdy zespół składa się z podstawowego trzonu osobowego, w tym lidera (managera, szefa). Do początkowego składu zespołów wchodzą osoby, które wcześniej deklarowały chęć udziału w pracach – na osobiste zaproszenie Prezesa PZK. Skład zespołów jest otwarty i może się dynamicznie zmieniać – zapraszamy wszystkich, którzy chcą brać udział w pracach!

Dlaczego Zespoły a nie Komisje?

To nie jest tylko kwestia nazewnictwa, ale przede wszystkim podkreślenie charakteru działań, jakie mają być podjęte przez te grupy. Albowiem nie chodzi wyłącznie o „określenie strategii”, „zaprogramowanie” – a już na pewno nie o „rozliczanie”. Strategia jest prosta: skupić się na kilku najważniejszych sprawach, które są podstawowe dla rozwoju Związku – poza finansami. Dlatego oczekiwanym wynikiem działalności zespołów roboczych mają być konkretne efekty w postaci gotowych rozwiązań/materiałów/metodyk do bezpośredniego wykorzystania przez oddziały terenowe, kluby czy indywidualnych krótkofalowców. Co więcej, zespoły te mają potem brać czynny udział we wdrażaniu wypracowanych rozwiązań/projektów.

Liderami zespołów, powołanymi mocą uchwały Prezydium ZG PZK zostali:

  • Andrzej Chałubiec SP9ENO – Zespół ds Informacji i Promocji PZK
  • Wiktor Przybylski SQ9WTF – Zespół ds Informatyzacji PZK
  • Tomasz Frankiewicz SP7V – Zespół ds Szkoleń i Młodzieży


Na Portalu PZK dostępne są:

Uchwała Prezydium ZG PZK o powołaniu Zespołów Roboczych PZK

Zarządzenie nr 1/2016 Prezesa PZK

Zespół ds Informacji i Promocji PZK – założenia

Zespół ds Informatyzacji PZK – założenia

Zespół ds Szkoleń i Młodzieży – założenia

Waldemar Sznajder, 3Z6AEF

Prezes PZK