Polski dyplom z okazji Izraelskiej rocznicy

 

Dyplom

70 lat proklamowania państwa ISRAEL

Dyplom będzie wydawany w wersji elektronicznej bezpłatnie oraz w wersji ozdobnej deski przesyłanej zdobywcy po dokonaniu wpłaty określonej regulaminem.

Dyplom elektroniczny może uzyskać każda stacja po wypełnieniu następujących warunków:

1. Nawiązanie co najmniej dwóch łączności lub nasłuchów dowolną emisją i na dowolnym paśmie z co najmniej dwoma z tych stacji: 3Z70I, HF70I, 3Z70ISRAEL
2. Dyplom elektroniczny zostanie wydany automatycznie, na podstawie logów stacji 3Z70I, HF70I, 3Z70ISRAEL do pobrania ze strony internetowej 70 Anniversary Israel Award
3. W przypadku nasłuchów konieczne jest przesłanie zgłoszenia wraz z wykazem zrobionych nasłuchów

Ozdobną deskę otrzymać można za:

1. Nawiązanie łączności dowolna emisją i na dowolnym paśmie ze wszystkimi stacjami: 3Z70I, HF70I, 3Z70ISRAEL
2. Zapisanie nasłuchów pracy wszystkich stacji: 3Z70I, HF70I, 3Z70ISRAEL
3. Dokonania wpłaty kwoty 60 zł lub 35 € na konto 51 2130 0004 2001 0607 1815 0001 (dla wpłat z zagranicy nr IBAN PL51213000042001060718150001, SWIFT VOWAPLP1)

Dodaj komentarz