REWOLUCJA POŻERA WŁASNE DZIECI – DLACZEGO?

Zmiany w kierownictwie PZK na ostatnim Zjeździe w Burzeninie dały sporej grupie członków PZK nadzieję na ewentualne zmiany w funkcjonowaniu organizacji.

Ale tak się nie stało. DLACZEGO?

DLACZEGO JEST CORAZ GORZEJ, MIAST BYĆ LEPIEJ?

Może choć częściową odpowiedź na to pytanie znajdziemy w dokumentach GKR.

=======================================

Łódź, 30 czerwca 2018 roku

Zarząd Główny

Polskiego Związku Krótkofalowców

Wniosek

Głównej Komisji Rewizyjnej PZK

o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu PZK

Na podstawie §14, punkt 6, litera c) Statutu Polskiego Związku Krótkofalowców, Główna Komisja Rewizyjna PZK zwraca się do Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców z wnioskiem o podjęcie uchwały w celu zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.

Zjazd powinien rozpatrzyć następujące sprawy:

 • rozpatrzenie wniosku GKR PZK o skrócenie kadencji obecnych władz centralnych Związku, głosowanie nad absolutorium dla aktualnego składu Prezydium ZG PZK i wybór nowych władz;
 • skrócenia kadencji Głównej Komisji Rewizyjnej i wyboru członków GKR na nową kadencję;
 • powołania Komisji Statutowej i określenia trybu jej prac.

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji finansowej Związku GKR PZK uważa, że Skarbnik PZK utracił zaufanie niezbędne do dalszego sprawowania tej funkcji.

Brak reakcji Prezydium ZG PZK na informację przedstawioną 15 i 16 czerwca 2018 r. oraz działania powodujące podjęcie przez GKR PZK uchwał 4/2018 i 5/2018 wyczerpują znamiona paragrafu 14, punkt 4 lit. b) Statutu PZK i uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie Polskiego Związku Krótkofalowców.

Należy podkreślić, że opisywana sytuacja spowodowała straty wizerunkowe Związku.

W tej sytuacji Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Krótkofalowców podjęła na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2018 roku w Łodzi, uchwałę nr 8/2018 w sprawie zwrócenia się do Zarządu Głównego PZK o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.

Za uchwałą głosowało 3 członków GKR PZK, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Proponowany termin i miejsce obrad NKZD – 13 lub 20 października 2018 roku

Proponowane miejsce NKZD – Łódź

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zjazdu;
 2. Wybór przewodniczącego obrad;
 3. Powołanie Komisji Mandatowej;
 4. Sprawdzenie quorum, sprawozdanie Komisji Mandatowej, stwierdzenie ważności Zjazdu;
 5. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad;
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków;
 8. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PZK;
 9. Wystąpienia członków Prezydium ZG PZK;
 10. Dyskusja nad sprawozdaniem GKR PZK;
 11. Głosowanie wniosku GKR PZK o skrócenie kadencji władz PZK;
 12. Głosowanie wniosku GKR w sprawie absolutorium dla członków Prezydium ZG PZK;
 13. Głosowanie wniosku GKR w sprawie skrócenia kadencji GKR i zarządzenia wyborów do Głównej Komisji Rewizyjnej PZK;
 14. Powołanie Komisji Wyborczej;

Przerwa,

 1. Zgłaszanie kandydatur do władz PZK;
 2. Wystąpienia kandydatów na funkcje Prezesa PZK – pytania do kandydatów;
 3. Głosowanie w sprawie wyboru Prezesa PZK i ogłoszenie wyników;
 4. Wystąpienia kandydatów na członków Prezydium ZG PZK – pytania do kandydatów;
 5. Głosowanie w sprawie wyboru członków Prezydium ZG PZK – ogłoszenie wyników;
 6. Głosowanie w sprawie wyboru zastępców członków Prezydium – ogłoszenie wyników;
 7. Wystąpienia kandydatów do GKR PZK – pytania do kandydatów;
 8. Wybory GKR PZK;
 9. Ogłoszenie wyników wyborów GKR;
 10. Głosowanie w sprawie wyboru zastępców członków GKR PZK;
 11. Ogłoszenie wyników;
 12. Dyskusja w sprawie uchwały o powołaniu Komisji Statutowej;
 13. Głosowanie nad uchwałą o powołaniu Komisji Statutowej;
 14. Przerwa – posiedzenia konstytuujące Prezydium ZG PZK i GKR PZK;
 15. Odczytanie protokołów z posiedzeń Prezydium ZG PZK i GKR PZK;
 16. Wystąpienie Prezesa PZK;
 17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków;
 18. Zakończenie Zjazdu.

Jerzy NAJDA, HF1D         Jerzy JAKUBOWSKI SP7CBG                       Marek RUSZCZAK, SP5UAR