REWOLUCJA POŻERA WŁASNE DZIECI – DLACZEGO?

Zmiany w kierownictwie PZK na ostatnim Zjeździe w Burzeninie dały sporej grupie członków PZK nadzieję na ewentualne zmiany w funkcjonowaniu organizacji.

Ale tak się nie stało. DLACZEGO?

DLACZEGO JEST CORAZ GORZEJ, MIAST BYĆ LEPIEJ?

Może choć częściową odpowiedź na to pytanie znajdziemy w dokumentach GKR.

=======================================

Łódź, 30 czerwca 2018 roku

Zarząd Główny

Polskiego Związku Krótkofalowców

Wniosek

Głównej Komisji Rewizyjnej PZK

o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu PZK

Na podstawie §14, punkt 6, litera c) Statutu Polskiego Związku Krótkofalowców, Główna Komisja Rewizyjna PZK zwraca się do Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców z wnioskiem o podjęcie uchwały w celu zwołania Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.

Zjazd powinien rozpatrzyć następujące sprawy:

 • rozpatrzenie wniosku GKR PZK o skrócenie kadencji obecnych władz centralnych Związku, głosowanie nad absolutorium dla aktualnego składu Prezydium ZG PZK i wybór nowych władz;
 • skrócenia kadencji Głównej Komisji Rewizyjnej i wyboru członków GKR na nową kadencję;
 • powołania Komisji Statutowej i określenia trybu jej prac.

Uzasadnienie:

W wyniku przeprowadzonej kontroli dokumentacji finansowej Związku GKR PZK uważa, że Skarbnik PZK utracił zaufanie niezbędne do dalszego sprawowania tej funkcji.

Brak reakcji Prezydium ZG PZK na informację przedstawioną 15 i 16 czerwca 2018 r. oraz działania powodujące podjęcie przez GKR PZK uchwał 4/2018 i 5/2018 wyczerpują znamiona paragrafu 14, punkt 4 lit. b) Statutu PZK i uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie Polskiego Związku Krótkofalowców.

Należy podkreślić, że opisywana sytuacja spowodowała straty wizerunkowe Związku.

W tej sytuacji Główna Komisja Rewizyjna Polskiego Związku Krótkofalowców podjęła na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2018 roku w Łodzi, uchwałę nr 8/2018 w sprawie zwrócenia się do Zarządu Głównego PZK o zwołanie Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów PZK.

Za uchwałą głosowało 3 członków GKR PZK, przeciw 0, wstrzymało się 0.

Proponowany termin i miejsce obrad NKZD – 13 lub 20 października 2018 roku

Proponowane miejsce NKZD – Łódź

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Zjazdu;
 2. Wybór przewodniczącego obrad;
 3. Powołanie Komisji Mandatowej;
 4. Sprawdzenie quorum, sprawozdanie Komisji Mandatowej, stwierdzenie ważności Zjazdu;
 5. Zatwierdzenie porządku i regulaminu obrad;
 6. Powołanie Komisji Skrutacyjnej;
 7. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków;
 8. Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej PZK;
 9. Wystąpienia członków Prezydium ZG PZK;
 10. Dyskusja nad sprawozdaniem GKR PZK;
 11. Głosowanie wniosku GKR PZK o skrócenie kadencji władz PZK;
 12. Głosowanie wniosku GKR w sprawie absolutorium dla członków Prezydium ZG PZK;
 13. Głosowanie wniosku GKR w sprawie skrócenia kadencji GKR i zarządzenia wyborów do Głównej Komisji Rewizyjnej PZK;
 14. Powołanie Komisji Wyborczej;

Przerwa,

 1. Zgłaszanie kandydatur do władz PZK;
 2. Wystąpienia kandydatów na funkcje Prezesa PZK – pytania do kandydatów;
 3. Głosowanie w sprawie wyboru Prezesa PZK i ogłoszenie wyników;
 4. Wystąpienia kandydatów na członków Prezydium ZG PZK – pytania do kandydatów;
 5. Głosowanie w sprawie wyboru członków Prezydium ZG PZK – ogłoszenie wyników;
 6. Głosowanie w sprawie wyboru zastępców członków Prezydium – ogłoszenie wyników;
 7. Wystąpienia kandydatów do GKR PZK – pytania do kandydatów;
 8. Wybory GKR PZK;
 9. Ogłoszenie wyników wyborów GKR;
 10. Głosowanie w sprawie wyboru zastępców członków GKR PZK;
 11. Ogłoszenie wyników;
 12. Dyskusja w sprawie uchwały o powołaniu Komisji Statutowej;
 13. Głosowanie nad uchwałą o powołaniu Komisji Statutowej;
 14. Przerwa – posiedzenia konstytuujące Prezydium ZG PZK i GKR PZK;
 15. Odczytanie protokołów z posiedzeń Prezydium ZG PZK i GKR PZK;
 16. Wystąpienie Prezesa PZK;
 17. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków;
 18. Zakończenie Zjazdu.

Jerzy NAJDA, HF1D         Jerzy JAKUBOWSKI SP7CBG                       Marek RUSZCZAK, SP5UAR

NOWE KONTA BANKOWE W PZK

Polski Związek Krótkofalowców zmienił wszystkie konta bankowe.

Zostało zmienione zarówno konto  Zarządu Głównego jak też konta wszystkich Oddziałów.

I tak np. konto Oddziału w Gliwicach od 1 lipca 2018 jest:

mBank, nr. 22 1140 1010 0000 3533 4800 1024

Mały „przewrót pałacowy” w OT 50

Co prawda nie był to żaden przewrót, a tym bardziej pałacowy, ale napiszę o tym aby odciążyć mój telefon i mnie przy okazji.

W poniedziałek 26 lutego odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału, na którym dokooptowano do składu Zarządu Piotra SP9BIF. A stało się tak z powodu niespodziewanej rezygnacji z pracy w Zarządzie dotychczasowego Prezesa Oddziału , Romka SP9MRN. W związku z tym dokonano też ponownego podziału funkcji w Zarządzie, którego obecny skład jest następujący: prezes-Andrzej  sp9eno, sekretarz-Piotr SP9BIF, skarbnik-SQ9DXN.

Andrzej sp9eno

 

 

Dlaczego będę głosował PRZECIWKO nowemu Statutowi PZK

Nie dość, że będę głosował przeciwko to będę też namawiał innych do takiego głosowania.

Dlaczego?
Statut dowolnej organizacji to nic innego jak zbiór zasad określających sposoby jej funkcjonowania.
To dokument będący odpowiednikiem „Konstytucji”.

Jest rzeczą zrozumiałą, że inaczej wygląda konstytucja państwa totalitarnego, inaczej monarchii konstytucyjnej
a inna jest konstytucja demokratycznego państwa prawnego.

Jeśli wiemy jakie państwo chcemy mieć to napisanie dla niego konstytucji jest sprawą prostą.

A więc napisanie Statutu organizacji to proces czysto techniczny.

Jeśli wiemy jak nasza organizacja ma wyglądać i jak funkcjonować, czy ma posiadać Oddziały terenowe,
jaki ma być ich status, jakie maja posiadać uprawnienia czy ograniczenia, czy mają istnieć
inne jednostki organizacyjne typu Koła czy Kluby, Kluby specjalistyczne bądź inne formy aktywności członków,
to napisanie Statutu jest procesem czysto technicznym. To przysłowiowa „bułka z masłem” czy jak ktoś woli „małe piwo”.

A skąd mamy wiedzieć jaką to organizację chcemy mieć?

Ano mamy przecież w Polskim Związku Krótkofalowców takie organy statutowe jak Prezydium czy Zarząd Główny.
Organy te powinny przygotować i zaproponować członkom ewentualne kierunki zmian w organizacji i poddać je
powszechnej dyskusji wśród członków PZK.
A dopiero po przeprowadzonej dyskusji Komisja Statutowa powinna otrzymać precyzyjne wytyczne do napisania statutu.

A jak jest w PZK?

Miało być po nowemu a jest po staremu.

Podobno istnieje Komisja Statutowa ale jej skład choć jest jawny to jest tajny.

Przeszukałem pod tym kontem stronę PZK, ale składu Komisji nie znalazłem.

Pewnie nie potrafię szukać.

Podobno coś było ustalane na posiedzeniu Prezydium ZG we wrześniu, ale protokół

z posiedzenia jeszcze się nie ukazał.

Za to Komisja Statutowa zebrała się 20-22 października w Burzeninie na spotkaniu zespołu SN0HQ
i dyskutowała nad terminem i ewentualnym porządkiem XXII Nadzwyczajnego Krajowego Zjazdu Delegatów.

Od Zjazdu w Burzeninie minęło  17 miesięcy, 1,5 roku.
W tym czasie można było przedyskutować wszystko co trzeba dwa razy.
Można było ustalić czy się jako organizacja cofamy do tyłu czy uciekamy do przodu.
Można było przekonać nieprzekonanych do zmian pozwalających organizacji na rozwijanie się.
Można było …
Miało być inaczej, lepiej a jest jak poprzednio tylko trochę gorzej.

Długo łudziłem się ale już nie mam żadnych złudzeń.

Dlatego też jako delegat na Zjazd deklaruje, że będę głosował przeciwko zmianom w Statucie

Andrzej sp9eno

delegat na Zjazd PZK

KIEDY REWOLUCJA /ZMIANY/ W PZK?

Zmiany w kierownictwie PZK na ostatnim Zjeździe w Burzeninie dały sporej grupie członków PZK nadzieję na ewentualne zmiany w funkcjonowaniu organizacji.
Oczywiście wszyscy oczekiwali i spodziewali się zmian natychmiastowych i spektakularnych.
Czas płynie powoli ale nieubłaganie i wśród niektórych kolegów pojawia się zniecierpliwienie i zwątpienie w to czy jakiekolwiek zmiany nastąpią i czy są w ogóle możliwe. Bo tych spektakularnych na razie nie widać.
Niestety nie da się jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie CZY i KIEDY?
Skarbnik PZK, Marek SP5LS na te pytania odpowiada tak: gdybym wiedział jaki jest stan finansów PZK, to nie wiem, czy zdecydował bym się kandydować!
Należy wiec założyć, że zmiany i owszem będą ale nie rewolucyjne tylko ewolucyjne, rozłożone w czasie. Zresztą pierwsze zmiany już są i to znaczne, choć dla ogółu członków jeszcze niewidoczne.
Obiecuję napisać o nich więcej już niebawem.

A co znaczą słowa Skarbnika ?
Otóż opierając się na dokumencie PZK jakim jest projekt budżetu na rok 2016, do kasy organizacji powinno wpłynąć z tytułu składek członkowskich około 330 tysięcy złotych. I mniej więcej tyle zapewne wpłynęło gdyż wg statystyk organizacja nadal liczy prawie 4 tysiące członków.
W czym więc problem?
Ano w tym, że w kasie „przekazanej” nowemu skarbnikowi było … aż niecałe 20 tysięcy złotych. Czyli w pierwszym półroczu poprzednia władza PZK wydała sobie lekką ręką ponad 300 tysięcy złotych z 330 tysięcy które wpłacić mieli członkowie.Wydała w ciągu 6 miesięcy prawie wszystko co było do wydania w ciągu całego roku! 20 tysięcy to też spora kasa, ale … trzeba z czegoś pokryć wydatki w drugim półroczu.
A jest tego niemało. Oto niektóre z nich:
1.Obsługa sekretariatu – około 13 tyś.
2.CB QSL – około 11tyś.
3.Czynsz + media w sekretariacie – około 10tyś.
4.TPSA + ERA – około 1,7 tyś
5.Okręgowe Biura QSL – wysyłki kart – ok. 3tyś.
6.Obsługa portalu+ usł.informatyczne  – ok. 8tyś.
7.Koszty księgowości   – 12-13 tyś.
8.Rozliczenia z ZUS+US – ok. 6tyś
To tylko te najważniejsze pozycje.
Więc wygląda na to, ze początek rewolucji polegał będzie na walce o przetrwanie organizacji i wymyślanie sposobu na zasypanie ogromnej „dziury finansowej”, wykopanej w poprzednich kadencjach. Zapewne skończy się to podniesieniem składek PZK bo to najprostszy i najbardziej skuteczny sposób.
Miejmy tylko nadzieje, że w odpowiednim momencie dowiemy się kto jest personalnie odpowiedzialny za tak nieodpowiedzialne szastanie pieniędzmi organizacji.

Andrzej sp9eno

ZAPROSZENIE NA CZANTORIĘ

Zapraszam na coroczne spotkanie na górze Czantoria 995 m n.p.m. w
Ustroniu w dniu 12 czerwca 2016 r. Dojazd samochodem, autobusem lub pociągiem
do miejscowości Ustroń-Polana gdzie znajduje się dolna stacja wyciągu
krzesełkowego. Planowany wyjazd wyciągiem na górę Polana Stokłosica około godz.
10:00,następnie wyjście piechotą na szczyt góry Czantorii gdzie można podziwiać
panoramę Beskidów z wieży widokowej. W dalszej kolejności przejście do schroniska
polskiego lub czeskiego, gdzie w miłej rodzinnej atmosferze można spędzić kilka
godzin na łonie natury. Na miejscu istnieje możliwość zakupu posiłku, upieczenia
kiełbasy, itp. Uwaga w schronisku jest zasilanie sieciowe 220 V można podłączyć
radio wystarczy kilka metrów przedłużacza i popracować zarówno z SPFF i OKFF.
Późnym popołudniem powrót (dla odważnych na piechotę szlakiem turystycznym
około 2 godz.) lub wyciągiem krzesełkowym do Ustronia Polany.
Organizator: SQ9DXT Janek

Nowe Władze Polskiego Związku Krótkofalowców

1. 3Z6AEF WALDEMAR SZNAJDER – Prezes
2. SP5LS MAREK SUWALSKI – Skarbnik
3. SP9HQJ TADEUSZ PAMIĘTA – v_ce prezes
4. SP2JMR PIOTR SKRZYPCZAK – sekretarz
5. SP2JLR JAN DĄBROWSKI – v_ce prezes
zastępcy członka Prezydium,

6. SP9MRN ROMAN BAL
7. SP3SLU JERZY GOMOLISZEWSKI

Główna Komisja Rewizyjna PZK

1.HF1D Jerzy Najda – Przewodniczący
2.SP7CBG Jerzy Jakubowski v-ce Przewodniczący
3.SP6CIK Leszek Przybylak – sekretarz
4.SP2X Jan Ćwikła – członek
5.SQ8MXS Marek Sikora – członek

z-cy
1.SP5UAR Marek Ruszczak
2.SP9NJ Grzegorz Rendchen